Specjalizacje

W szczególności:

 • Doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego
 • Opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • Sporządzanie skargi do WSA i Reprezentacja Klientów przed WSA i NSA 

W szczególności:

 • Reprezentacja Klientów w toczących się postępowaniach
 • Doradztwo prawno – podatkowe
 • Opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych

W szczególności:

 • Reprezentacja Klientów w toczących się postępowaniach
 • Doradztwo prawno – podatkowe
 • Opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych

W szczególności:

 • Reprezentacja Klientów w sprawach o rozwód
 • Pomoc prawa w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej
 • Doradztwo i reprezentacja przed sądami w sprawach regulujących kontakt z małoletnimi dziećmi
 • Doradztwo w sprawach majątkowych małżeńskich

W szczególności:

 • Reprezentacja pracowników oraz pracodawców w postępowaniach sądowych
 • Przygotowywanie aktów praw pracy (regulaminy, statuty, zarządzenia)
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników
 • Pomoc prawna w zakresie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa

Specjalizacje

Najwyższa jakość usług

Moją misją jest świadczenie usług doradczych indywidualnie dostosowanych do potrzeb każdego Klienta.

Stawiam na całkowity profesjonalizm oraz wysoki poziom merytoryczny, świadcząc usługi prawne najwyższej jakości w obszarach prawnych takich jak prawo cywilne, gospodarcze i handlowe, administracyjne, podatkowe, rodzinne oraz prawo pracy.